ڲ:޵˫ѹ
031  ޵˫:12׼
032  ޵˫:̲+30׼
033  ޵˫:첨+41׼
034  ޵˫:+̲06׼
035  ޵˫:46׼
036  ޵˫:̲+첨00׼